Tvorba natívnych mobilných aplikácií pre iOS a Android.

Chcete vytvoriť mobilnú cross-platform aplikáciu za čo najkratší čas ? Vyskúšajte si u nás tvorbu aplikácií pomocou technológie React Native.

Tvoríme eshopy na mieru

Metodika MVP

Minimum Viable Product [MVP], Slovensky minimálne životaschopný produkt, je moderný prístup k vývoju aplikácií. Myšlienka MVP spočíva v tom, že prvá verzia aplikácie sa zameriava na úplne nevyhnutnú a kľúčovú funkcionalitu.Medzi jeho najväčšie výhody patria:

  • Maximálna orientácia na užívateľský zážitok

  • Rýchlejší a menej nákladný vývoj

  • Rýchle publikovanie aplikácie na trh

  • Rýchle overenie potenciálu a nápadu

  • Menšie riziko

  • Flexibilná reakcia na spätnú väzbu

  • Overenie počiatočnej hypotézy na skutočných užívateľoch

mvp
Minimum = jednoduché produkty, ktoré nikto nechce používať
Viable = produkty, ktoré vytvárajú firmy s veľkým rozpočtom


Prvá verzia aplikácie teda obsahuje iba funkcie, ktoré riešia hlavný problém pre konkrétnych užívateľov, čo umožňuje uviesť produkt na trh za minimálny čas. Cieľom MVP prístupu je získať okamžitú hodnotu, minimalizovať čas a náklady na vývoj a získať čo najrýchlejšiu spatnú vazbu.

Životný cyklus vývoja
webovej aplikácie

Idea
Idea

Začína vždy u Vás a prináša víziu projektu.

Analýza a tvorba cenovej ponuky
Analýza a tvorba cenovej ponuky

Vyplnenie Kickoff dotazníku na Vašej strane, na základe ktorého zrealizujeme feasibility study a vyhotovíme Vám cenovú ponuku a harmonogram projektu.

5. Vývoj
5. Vývoj

Schválený design presunieme do vývojovej fázy naším senior fullstack vývojárom. Ako hlavnú metodiku vývoja používame SCRUM.

Beta testovanie
Beta testovanie

V 90% vývoja od nás dostanete aplikáciu na akceptačné testovanie

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Úvodná konzultácia zdarma
Úvodná konzultácia zdarma

Spoločný meeting na ktorom Vám pomôžeme validovať Vašu predstavu a stanoviť jej ciele. Popíšeme spolu must-have a nice-to-have funkcie.

Grafický návrh
Grafický návrh

Po schválení cenovej ponuky vytvoríme prvotriedny grafický návrh naším renomovaným designérom formou interaktívneho prototypu. Prototyp môžete preklikávať ako hotovú appku.

Alfa testovanie
Alfa testovanie

V 80% vývoja začíname interný alfa test, v ktorom skontrolujeme kvalitu aplikácie a odstrániť prípadne nedostatky.

Deployment
Deployment a pilotné spustenie

Nasadenie aplikácie do App Store a Google Play. Počas tejto fáze máte od nás máte hyper starostlivosť a hlásené chyby odstraňujeme v priebehu pár hodín..

Údržba a rozvoj
Údržba a rozvoj

Po pilotnom spustení sa staráme o Vašu
aplikáciu naďalej formou security updates
a prípadného rozvoja ďalších iterácií.

Naše posledné projekty

Zobraziť viac referencií